Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Warunki korzystania z usług

  15 marca 2024

1. Podłączając się do naszych serwerów lub odwiedzając oficjalną stronę FAIRGAME.pl, automatycznie zgadzasz się z tymi zasadami i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.
2. Nasz regulamin jest obowiązkowy dla wszystkich graczy.
3. Graczem jest każda osoba podłączająca się do serwera gry. Administracja również nie różni się od innych graczy.
4. Wszelkie zmiany w zasadach będą ogłaszane na naszym serwerze Discord.
5. Te zasady obowiązują na wszystkich serwerach FAIRGAME.pl
6. Kontakt z administracją FAIRGAME tylko i wyłącznie poprzez serwer Discord.

Zasady panujące na serwerach

  15 marca 2024
1.1 Korzystanie ze oprogramowania wspomagającego lub wykorzystywanie błędów. [BAN: Na zawsze]
1.2 Ignorowanie administratorów oraz ich poleceń lub ostrzeżeń. [BAN: Na 7 dni]
1.3 Utrudnianie normalnej gry. [BAN: Na 4 Godziny/1 Dzien/7 Dni]
1.4 Przechodzenie na spectatora w celu sprawdzenia na jakich pozycjach znajdują się przeciwnicy. [BAN: Na 3 dni]
1.5 Przekazywanie informacji za pomocą komunikatorów poza serwerem gdy jesteście w przeciwnych drużynach. [BAN: Na 2 dni]
1.6 Przechodzenie z przegrywającej drużyny do wygrywającej. [BAN: Na 12 godzin]
1.7 Ciągłe wchodzenia i wychodzenie z serwera lub nadmierne bycie AFK w grze. [BAN: Na 24 godziny]

Komunikacja

2.1 Zabronione jest obrażanie innych graczy. [MUTE: Na 12 godzin/7 dni]
2.2 Zabronione jest odtwarzanie muzyki w czacie głosowym. [MUTE: Na 4 godziny/1 dzień]
2.3 Zabronione jest nadużywanie mikrofonu. [MUTE: Na 4 godziny/1 dzień]
2.4 Zabronione jest reklamowanie jakichkolwiek serwerów społecznościowych nienależących do sieci FAIRGAME. [MUTE: Na 30 dni]
2.5 Zabronione jest ujawnianie lokalizacji twoich kolegów z drużyny dla drużyny przeciwnej. [MUTE: Na 24 godziny]
2.6 Zabronione jest wprowadzanie w błąd administracji sieci. [MUTE: Na 12 godziny]

Zasady administracyjne

  15 marca 2024
1. Admin powinien wykazywać się wysoką kulturą osobistą oraz poprawnością ortograficzną.
2. Admin nie ma prawa obrażać innych graczy pisemnie lub słownie.
3. Admin ma obowiązek pomagać graczom w momencie gdy jej potrzebują.
4. Admini nie mogą nadużywać swoich uprawnień wobec graczy lub w celu osiągnięcia korzyści osobistych.
5. Admin ma zakaz nadużywania uprawnień.
6. Admin musi dawać dobry przykład innym graczom.


WAŻNE - Jeśli admin nie będzie przestrzegać powyższych zasad które panuja na sieci FAIRGAME.pl, to poniesie tego konsekwencje lub utratę stanowiska.

Polityka prywatności

  15 marca 2024

Strona FAIRGAME.pl używa Twojego adresu IP, aby dostosować Twoje preferencje serwera (widoczne tylko dla Ciebie), takie jak reklamy na czacie i menu interfejsu wtyczki, do języka, z którego pochodzi Twoje IP.

Nie prowadzimy stałego rejestru Twojego adresu IP na naszych serwerach, używamy tymczasowo informacji o Twoim adresie IP, podczas gdy utrzymujesz aktywne połączenie z serwerem gry.

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia z gry i zapisać w naszej bazie danych Twoje preferencje, w tym wybory dotyczące zmiany skórki, czas gry i statystyki rankingowe.

Prowadzimy rejestr identyfikatorów Steam graczy w naszej bazie danych, aby prowadzić rejestry zbanowanych graczy, wyświetlać publicznie rankingi lub zapisywać dowolne preferencje graczy w oparciu o identyfikator Steam (jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, odwiedź stronę - https://store.steampowered.com/privacy_agreement/.

Prowadzimy rejestr informacji, które nam przekazujesz w raportach calladmin (dane są automatycznie usuwane w ciągu 30 dni).

Prowadzimy rejestr dzienników gier, takich jak działania graczy, dzienniki czatów i aktywność administratora (dane są automatycznie usuwane w ciągu 30 dni).

Dane nieaktywnego gracza są usuwane z naszych serwerów w ciągu 30 dni od braku aktywności.

Możemy wykorzystywać ogólne statystyki rankingowe, takie jak miesięczne lub dzienne statystyki odwiedzin, do celów marketingowych.

Twoje dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze i nikt inny nie może uzyskać do nich dostępu z wyjątkiem Administratora Systemu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Twoich danych.


Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące gromadzenia danych? masz prawo wysłać do nas e-mail na adres kontakt@fairgame.pl, aby poprosić o wyjaśnienia dotyczące postępowania z danymi lub ich usunięcia. Postaramy się odpowiedzieć na Twój e-mail w ciągu 7 dni.